Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatel serveru:

A Continent s.r.o., cestovní agentura
Hlavanova 4
326 00 Plzeň
Provozovna: Sladkovského 23, Plzeň
zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 17547
ŽL č.j.: živn.12201/08

I.Úvod

Cestovní agentura A Continent s.r.o. (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů pojištěných cestovních kanceláří (dále jen CK) se kterými má řádnou smlouvu o obchodním zastoupení.
Zájezdy si u nás objednáváte za stejnou cenu a podmínek jako u pořádající CK!

II. Objednávka

NEZÁVAZNOU objednávku - může každý návštěvník serveru odeslat v libovolném množství . CA neví v momentu objednání zájezdu zákazníkem, zda je daný zájezd volný či nikoli. CA si vyhrazuje právo po objednávce na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při ručním přepisu zájezdu do databáze serveru. CA si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které neobsahují správné telefonní číslo, jsou rozporuplné, případně neúplné a bez odpovědi zákazníkem.

III. Vyřízení objednávek

Po přijetí NEZÁVAZNÉ objednávky provede CA rezervaci zájezdu.
V případě, že to není možné - CA neprodleně kontaktuje zákazníka a dohodne další postup.
Při úspěšné rezervaci je zákazníkovi dle předchozí dohody zaslána e-mailem smlouva o zájezdu k podpisu a potřebné podklady na úhradu zájezdu. Zákazník je povinen zaslat podepsanou smlouvu o zájezdu zpět obratem v co možná nejkratší době. Termíny pro platbu zálohy nebo doplatku jsou pro zákazníka závazné a CA není odpovědna za následky zpožděné platby (ze strany CK může dojít ke stornu rezervace nebo zájezdu). Smlouva o zájezdu se stává závaznou v okamžiku zaplacení zálohy nebo celé částky (v případě zájezdů last minute).

IV. Platba

Za běžné zájezdy objednávané více než 30 dní před prvním dnem čerpání služeb zaplatí zákazník zpravidla 50 procent z jeho plné ceny, následně pak 60 - 30 dní před jeho uskutečněním, doplatí částku do plné ceny zájezdu.  

Zájezdy typu "last minute" a zájezdy objednávané méně, než 30 dní před uskutečněním zájezdu, hradí zákazník v plné výši uvedené ceny v hotovosti na pobočce CA nebo na její bankovní účet, případně po dohodě přímo na účet dané CK v pobočce příslušné banky.
Zákazník bere na vědomí, že při zakoupení tzv. "last minute" zajezdu může ve výjimečných případech nastat situace, že pořádající CK příslušný zájezd a jeho rezervaci již nepotvrdí. V takovém případě se smlouva o zájezdu nepovažuje za uzavřenou a klient má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených plateb. Nemá však nárok na náhradu škody.


Poplatky za platbu v ČR jsou hrazeny takto:

  • poplatek za platbu zálohy nebo doplatku od zákazníka na účet CA hradí zákazník
  • poplatky za platbu zálohy nebo doplatku z účtu CA na účet CK hradí CA
  • poplatky za případné doplatky nese ta strana, která doplatek zapříčinila (zákazník nebo CA)
  • poplatky za vrácení přeplatku zákazníkovi nese CA bez ohledu na příčinu


Tyto podmínky neplatí, pokud zákazník platí přímo CK. V tomto případě platí podmínky CK. Platby ze zahraničí do zahraničí a v cizí měně, provádíme pouze vyjímečně a poplatky hradí vždy zákazník.

V. Pokyny na cestu - odbavení

Potřebné doklady - vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CA nebo příslušné CK. Závisí na termínu a na zemi, kterou chce zákazník navštívit. Doklady jsou doručeny cca 7-5 dní před odjezdem a např. letenky mohou být předány až přímo na letišti.

VI. Zájezdy na vyžádání

U některých zájezdů je nutné vyžádat zájezd nejdříve u tamního partnera CK (hotel v zahraničí apod.). V takovém případě je CA oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu 100% ještě před rezervací zájezdu, která při úspěšné rezervaci je závaznou a vztahují se na ní ihned storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se vždy vrací záloha v plné výši, pokud si zákazník nevybere jiný zájezd.

VII. Storno podmínky

Storno podmínky se řídí podmínkami pořádající CK, u které byl zájezd objednán. Storno podmínky nabývají účinnosti podpisem smlouvy či úhradou zálohy.


VII. Odmítnutí zákazníka

CA si vyhrazuje právo odmítnout zákazníka zejména v následujících případech:

  • zákazník zasílá stále neúplné nebo úmyslně nesprávně vyplněné objednávky
  • zasílá objednávky s vědomím, že zájezd ve skutečnosti neabsolvuje
  • zákazník více než ve dvou případech bezdůvodně nezaplatí zálohu nebo celou částku
  • zákazník ve více než dvou případech nezašle podepsanou cestovní smlouvu.

VII. Reklamace

Reklamace k zájezdu musí být vždy předána písemně na adresu CA nebo pořádající CK, spolu s reklamačním protokolem z místa pobytu, potvrzeným delegátem CK, případně s fotodokumentací, nejpozději do tří měsíců po ukončení zájezdu. CA tuto reklamaci podstoupí pořádající CK, která je povinna se k ní ve stanovené lhůtě vyjádřit. CA nezodpovídá za služby poskytované CK a není oprávněna reklamace vyřizovat. 

IX. Ochrana osobních údajů

Zákazník poskytnutím osobních údajů a odesláním objednávky uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováváním v databázi CA. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.